BISU:

BISU Summer Program on “An Overview of Modern China and City Development” (2023)

HANBAN:

Kako bi se promovisao kineski jezik i kineska kultura širom sveta i pružila podrška kvalifikovanim profesorima kineskog jezika i talentovanim učenicima, Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog Narodne Republike Kine (Hanban) pokrenula je program stipendija Konfucijevog instituta. Uloga programa je pružanje finansijske pomoći studentima, nastavnom osoblju i profesorima kineskog širom sveta kako bi unapredili znanje kinekog jezika, stekli master diplomu profesora kineskog govornicima drugih jezika (MTCSOL) na kineskim (domaćim) univerzitetima, ili kako bi stekli diplomu osnovnih akademskih studija na programima kao što su kineski jezik i književnost, kineska istorija i kineska filozofija. Stipendije se dodeljuju jednom godišnje u proleće i namenjene su svim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu.

Kategorije stipendija Konfucijevog instituta i uslovi prijave

U kategoriju stipendija Konfucijevog instituta ubrajaju se:

  • stipendija za studente master studija kineskog jezika kao stranog (MTCSOL);
  • stipendija za studente za boravak tokom jedne akademske godine + MTSCOL;
  • stipendija za studente za boravak tokom jedne akademske godine;
  • stipendija za studente za boravak tokom jednog semestra;
  • Stipendija za studente u trajanju od četiri nedelje u letnjem periodu.

Uslovi:

  • Prijavljeni ne smeju biti državljani Kine,
  • moraju biti dobrog zdravlja,
  • moraju biti između 16 i 35 godina starosti (do 45 godina za zaposlene profesore kineskog jezika)

Detalji i standardi stipendije

Korisnici stipendije ne plaćaju troškove prijave, školarinu, troškove osnovih materijala za učenje, troškove smeštaja u kampusu i data im je jednokratna subvencija za preseljenje, mesečni džeparac, medicinska briga, kao i potpuno osiguranje za strane studente u Kini. 

Procedura prijave

Od trenutka objavljivanja Pravilnika o upisivanju studenata, prijavljeni kandidati mogu da pristupe informacijama o stipendiji Konfucijevog instituta na sajtu: http://cis.chinese.cn, da se prijave za identifikacioni broj Konfucijevog instituta, pretraže informacije o univerzitetima i institutima domaćinima, kao i da ispune i podnesu prijavu za stipendiju Konfucijevog instituta.

Hanban ovlašćuje Konfucijeve institute da primaju prijave i daju preporuke na osnovu učinka prijavljenih kandidata.