Filozofski fakultet i Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu sa velikim zadovoljstvom obaveštavaju sve zainteresovane da će na Filozofskom fakultetu uskoro početi novi ciklus kurseva kineskog jezika od A1 do C2 nivoa, kao i kurseva kineske kulture.

Nastava će se u ovom semestru održavati u zgradi Filozofskog fakulteta.

PRIJAVE:

Na kurseve se mogu prijaviti svi zainteresovani slanjem popunjenog obrasca prijave (obrazac za prijavu možete preuzeti OVDE) na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs.

Krajnji rok za prijavu za sve kurseve je 28. februar 2024. godine.

Nastava za sve kurseve počinje po završetku obrade prijava i formiranja rasporeda.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu javiti na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs ili na telefon 485-3929.

Napomene: Program nastave za nivoe A1 – C2 izvodi se po nacionalnom standardizovanom testu HSK, kojim se određuje nivo znanja kineskog jezika nematernjih govornika.

CENOVNIK I POPUSTI:

U sve cene je uračunat PDV od 20%. Cenovnik je moguće pronaći i OVDE.

Studenti i zaposleni na Univerzitetu u Novom Sadu imaju popust od 20% na ukupnu cenu kursa.

Jedan školski čas označava trajanje časa od 45 minuta.

Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to:

Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj: 558004713
Svrha uplate: Za kurs kineskog jezika 
Primalac: Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut

Iznose možete uplatiti u dve rate: prvu nakon završenog upisa, a drugu najkasnije do završetka kursa.

Dokaze o izvršenoj uplati šaljete POSLE ZAVRŠENOG UPISA skenirane na mejl Konfucijevog instituta: konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

OPIS KURSEVA

Kineski A1:

Ovaj kurs namenjen je početnicima i traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat je na savladavanju pravilnog izgovora, tonova, osnovnih poteza kineskih karaktera i osnovne komunikacije. Pored toga, pominju se i osnovna pravila građenja rečenica, te neke zanimljivosti o kineskoj kulturi. Po završenom kursu, polaznici će savladati vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo ispita HSK, te razumeti i moći da koriste osnovne, svakodnevne izraze.

Kineski A2:

Ovaj kurs traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Na kursu se obrađuju vokabular od oko 300 reči, sa osnovama kineske gramatike, pri čemu je akcenat na savladavanju pravilnog izgovora i svakodnevne komunikacije na kineskom. Po završenom kursu, polaznici će dobro vladati osnovama kineskog jezika, i moći će da izraze mišljenje o svakodnevnim situacijama. Polaznici će savladati 300 najčešće korišćenih reči u kineskom, te moći da polože ispit HSK 2.

Kineski B1:

Ovaj kurs traje dva semestra – jedan semestar traje 15 nedelja (4 časa nedeljno) i namenjen je polaznicima koji su već učili kineski dva semestra. Na ovom nivou, polaznici će unaprediti svoje sposobnosti čitanja, pisanja, govora, slušanja i razumevanja kineskog jezika, sa posebnim akcentom na pisanju i čitanju kineskih karaktera. Polaznici će moći da prepričaju događaje i proživljena iskustva, snove, nade, ambicije, kao i da kratko obrazlože planove ili mišljenja. Po završetku ovog kursa, polaznici će ovladati vokabularom sa oko 600 reči i moći da polažu ispit HSK 3.

Kineski B2:

Ovaj kurs traje dva semestra – jedan semestar traje 15 nedelja (4 časa nedeljno) i namenjen je polaznicima koji su učili kineski 4 semestra i ovladali osnovnim jezičkim veštinama (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). Akcenat kursa je na savladavanju kineskih karaktera, njihovom čitanju i pisanju. Radi se i na savladavanju osnova kineske gramatike, ali i boljem upoznavanje kineske kulture. Na kraju kursa, polaznici će savladati sa oko 1200 reči, moći da razgovaraju na kineskom jeziku o većem broju tema, te će moći da polažu ispit HSK 4. Ovo je nivo koji može da zadovolji i prohteve polaznika zainteresovanih za kinesku književnost i kulturu.

Kineski C1:

Ovaj kurs traje dva semestra – jedan semestar traje 15 nedelja (4 časa nedeljno) i namenjen je polaznicima koji su učili kineski 6 semestara i imaju srednji nivo poznavanja kineskog i njegovih osnovnih veština (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). U toku ovog kursa, polaznici će moći da razumeju duže i kompleksnije misli i rečenice, prepoznaju implicitna značenja, da izraze ideje tečno, prirodno, te koriste jezik efektivno u društvenim, akademskim i profesionalnih situacijama. Na ovom nivou polaznici će savladati oko 1300 reči, te će biti u mogućnosti da polažu ispit HSK 5, ali i da ovladaju veštinom pisanja na kineskom jeziku.

Kineski C2:

Ovaj kurs traje dva semestra – jedan semestar traje 15 nedelja (4 časa nedeljno) i namenjen je polaznicima koji imaju napredni nivo poznavanja kineskog. Kurs pokriva širok spektar tema i stilova. Po završetku kursa, polaznici će moći sa lakoćom da razumeju ono što su čuli ili pročitali na kineskom, sumiraju informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, koriste jezik tečno i precizno u nepredviđenim situacijama, uočavaju fine razlike u značenju. Na ovom nivou polaznici će savladati oko 2500 reči, te će biti u mogućnosti da polažu ispit HSK 6, ali i da ovladaju veštinom pisanja na kineskom jeziku.

Kineska kaligrafija:

Ovaj kurs traje 12 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu, polaznici će moći da se upoznaju sa nastankom i razvojem kineskih karaktera i saznati više o kineskim stilovima pisanja iz različitih istorijskih perioda, te se isprobaju u kaligrafiji.

Kinesko slikarstvo:

Ovaj kurs traje 12 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu, polaznici će moći da nauče da slikaju razne figure, cveće i ptice u Gong Bi stilu. Takođe će naučiti da slikaju slobodnim stilom jednostavnije pejzaže, voće i cveće.

Kultura čaja:

Ovaj kurs traje 12 nedelja (2 časa nedeljno). Polaznici ovog kursa se neće upoznati samo sa kulturom čaja koja se odnosi na njegovu istoriju, običaje, ceremoniju čaja, književnost i dobrobiti od konzumiranja čaja, već će biti u prilici da uživaju u ukusima različitih čajeva i naučiti da ih prepoznaju. Na kraju kursa, polaznici će moći da izvedu jednostavniju ceremoniju čaja i naučiće kako se pripremaju kineski čajevi.

Umetnost kineskih čvorova i rezanog papira:

Ovaj kurs traje 8 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu, polaznici će naučiti kako da od običnog parčeta papira, makaza i skalpela stvore mala raznobojna umetnička dela. Takođe, polaznici će savladati osnove kineskog čvora i naučiti da prave različite kineske čvorove, kao što su „sreća”, „leptir” i drugi, koje će, po završetku kursa, moći da poklone svojim prijateljima i porodici.

Kineski taiči:

Ovaj kurs traje 12 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu, polaznici će naučiti i vežbati neke osnovne skupove veština taiči pokreta. Ovaj kurs pomaže održanju zdravlja, poboljšanju unutrašnje snage i energije.

Krajnji rok za prijavu za sve kurseve je 28. februar 2024. godine.

Termini održavanja svih kurseva će biti objavljeni kada se završe prijave i formiraju grupe i raspored.