Univerzitet ZAFU vas poziva da se prijavite za stipendiju „International Chinese Language Teachers”!

Trenutno su otvorene prijave za više vrsta boravaka u NR Kini, od septembra 2024. godine.

USLOVI

Svi kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • ne smeju biti državljani NR Kine,
 • da nisu u kaznenoj evidenciji, kao i da se pridržavaju zakona i propisa Vlade NR Kine, kao i pravila i propisa škole za koju se prijavljuju,
 • moraju biti dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja, dobrog akademskog uspeha i uzornog vladanja,
 • za željom da rade u oblasti obrazovanja (kineski jezik) ili srodnim oblastima,
 • između 16 i 30 godina starosti, zaključno sa 1. septembrom 2024. godine,
 • da ispunjavaju ostale uslove koji se odnose na program za koji se prijavljuju.

VRSTE STIPENDIJA I DODATNI USLOVI:

STIPENDIJA

Stipendija pokriva školarinu za čitav boravak (ne i udžbenike), troškove smeštaja, troškove života, kao i zdravstveno osiguranje.
Troškovi života se dodeljuju mesečno. Za programe jednosemestralnog boravka, kao i za čitavu akademsku godinu, iznos je 2500 CNY po osobi.
Za studente masterskog programa, mesečni troškovi života iznose 3000 CNY po osobi.
Studenti su u obavezi da upis obave u rokovima koje dobiju; u protivnom, stipendija im može biti otkazana.

PRIJAVA I NEOPHODNA DOKUMENTA

Svi kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Skeniranu prvu stranu pasoša,
 • Skenirane rezultate ispita HSK3 i HSKK (ne starije od dve godine),
 • Pismo preporuke*.
 • Za kandidate koji se prijavljuju za studijske boravke:
  • diploma ili potvrda o najvišem završenom stepenu obrazovanja (ili dokaz o planiranom završetku studija), i zvanični prepis ocena,
  • dva pisma preporuka redovnih ili vanrednih profesora ili stručnjaka koji imaju jednake titule ili nivo obrazovanja u relevantnoj oblasti.
 • Za kandidate mlađe od 18 godina:
  • overena dokumenta o imenovanju staratelja za vreme boravka u NR Kini.
 • Drugu dokumentaciju koja se od njih bude tražila od univerziteta na koji se prijavljuju.

*Pismo preporuke: javiti se nastavniku Wanu Rishengu putem mejla (icteacher@163.com) i dostaviti sledeće podatke: puno ime, pol, broj pasoša, nacionalnost, nivo i rezultat HSK ispita, za učenike/studente – u kojoj ste školi, period pohađanja nastave u Konfucijevom institutu UNS – ukoliko ste slušali nastavu kod nas.

Prijava je dostupna onlajn, na sajtu: cis.chinese.cn.
Nakon logovanja, neophodno je pronaći instituciju koja vas preporučuje (Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu), i instituciju domaćina – ZAFU (broj je 10341).
Nakon toga, postaviti neophodnu dokumentaciju na sajt.

Nakon podnošenja prijave, prijavljeni kandidati su u obavezi da prate kako prijava napreduje, te budu dostupni putem mejla ukoliko bude neophodno.

Rokovi za prijavu (po pekinškom vremenu):
za programe koji počinju u septembru 2024. godine – 15. maj 2024.
za programe koji počinju u martu 2025. godine – 31. oktobar 2024.

Studenti koji su pobedili na takmičenju „Kineski most” u 2023. godini:

Studenti koji su pobedili na takmičenju i osvojili 2023 International Chinese Language Teachers Scholarship Certificate, treba da se uloguju na sajt na kojem je dostupna onlajn prijava, dostave sertifikat kao potvrdu, te nakon toga dostave drugu dokumentaciju. Za više informacija, javiti se putem mejla na: chinesebridge@chinese.cn

OSTALO:

Studenti koji ne prođu sistematski pregled neophodan pre upisa, odustanu u toku studiranja, ne javljaju se u očekivanom vremenskom periodu, te prestanu da pohađaju nastavu bez odobrenja, biće diskvalifikovani za ovu stipendiju.

Studenti koji upišu studijski program, u obavezi su da prođu godišnju procenu, u skladu sa Annual Appraisal Procedures of International Chinese Language Teachers Scholarship.

Više informacija možete pronaći OVDE.

Kontakt informacije:

tel: +86-571-63926893
mejl: ciszafu@163.com
adresa: Office for International Students, Zhejiang A&F University, 666# Wusu Ave., Lin’an, Hangzhou, Zhejiang Province, 311300, P.R.C.
sajt Univerziteta: https://en.zafu.edu.cn/
https://admission.zafu.edu.cn/

Napomena:
U slučaju da vam bude dodeljena stipendija, važno je da se ulogujete na https://lg.zafu.edu.cn/, i dostavite dokumenta koja se budu tražila od vas, kako biste potvrdili svoj boravak u Kini. Nakon toga, Univerzitet ZAFU će vam poslati Admission Letter i Visa Application Form for Foreign Students Studying in China (JW202 Form).