Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu i partnerski univerzitet ZAFU (Univerzitet za polјoprivredu i šumarstvo Džeđijang) pozivaju srednjoškolce, studente i polaznike Konfucijevog instituta da se prijave za letnji kamp u Kini!

Uslovi za prijavu:

  • prijavljeni kandidat ne sme biti državljanin NR Kine;
  • prijavljeni kandidat ne sme biti izvorni govornik kineskog jezika;
  • uzrast: od 14 do 30 godina;
  • prijavljeni mora biti dobrog psihofizičkog zdravlja;
  • neophodan položen ispit HSK 2 ili viši nivo;
  • da prijavljeni nije boravio u Kini u sklopu Letnjeg kampa u poslednje 3 godine.

Budući da je broj mesta u Kampu ograničen na 20, selekcija će se vršiti na sledeći način:

  • kandidati će biti rangirani u odnosu na rezultate i položen nivo HSK ispita, odnosno – prednost će imati kandidati sa položenim HSK5 ispitom, te HSK4 i na kraju HSK3.
  • Takođe, kandidati će biti rangirani u odnosu na broj bodova ostvarenog na ispitima – u slučaju većeg broja prijavljenih sa položenim istim nivoom ispita (npr. HSK4), selekcija će se vršiti u odnosu na rezultate ostvarene na ispitu.

Važna napomena: maloletna lica moraju imati pismenu saglasnost oba roditelja za putovanje u inostranstvo, overenu kod notara.
U slučaju da je maloletni kandidat odabran za letnji kamp u NR Kini, u obavezi je da dostavi overenu pismenu saglasnost u roku od 5 radnih dana od dana kada je obavešten o selekciji. Ukoliko kandidat ne dostavi saglasnost do naznačenog roka, umesto njega biće selektovan naredni kandidat.

U slučaju selekcije, roditelji maloletnih lica moraju da dostave i potpisanu Izjavu o oslobađanju organizatora od odgovornosti za maloletne učesnike letnjeg kampa Kineski most . Izjavu je moguće preuzeti ovde.

Rok za prijavu: 30. maj.

Letnji kamp će se realizovati od 14. do 27. jula 2024. prema sledećem planu.
(Plan je podložan izmenama.)

Troškove boravka u NR Kini (smeštaj, hrana, prevoz i grupne aktivnosti) snosi partnerski univerzitet ZAFU.

Kandidati su u obavezi da sami pokriju troškove povratne avionske karte.

Planirani letovi* su:

  • Polazak, 13. jul: Beograd – Peking – Šangaj, HU7970-HU7613
  • Povratak, 27. jul: Šangaj – Peking – Istanbul – Beograd, CZ8886-CZ679-VF113

*karte ne kupovati u ovom trenutku, termini letova su informativnog karaktera.
Kandidati će dobiti više informacija o kupovini karata nakon izvršene selekcije.

Da biste se prijavili, molimo da skenirate sledeći QR kod i popunite onlajn prijavu: