Project Description

KURSEVI KINESKOG JEZIKA I KULTURE:

kurs trajanje kursa cena sa uračunatim PDV-om od 20%
A1 nivo 4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja 12.000 RSD
A2 nivo 4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja 12.000 RSD
B1 nivo trajanje kursa: 2 semestra
4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja po semestru

jedan semestar – 13.200 RSD
ukupna cena kursa – 26.400 RSD

B2 nivo trajanje kursa: 2 semestra
4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja po semestru

jedan semestar – 13.200 RSD
ukupna cena kursa – 26.400 RSD

C1 nivo trajanje kursa: 2 semestra
4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja po semestru

jedan semestar – 13.200 RSD
ukupna cena kursa – 26.400 RSD

C2 nivo trajanje kursa: 2 semestra
4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja po semestru
jedan semestar – 14.400 RSD
ukupna cena kursa – 28.800 RSD
Kultura svi kursevi kineske kulture – besplatno
 • Studenti i zaposleni na Univerzitetu u Novom Sadu imaju popust od 20% na ukupne troškove.

Podaci za uplatu:

 • Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to:
  • Žiro račun: 840-1712666-26
  • Br. modela: 97
  • Poziv na broj: 558004713
 • Kao svrhu uplate navesti: Za kurs kineskog jezika
 • Primalac je Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut
 • Iznose možete uplatiti u dve jednake rate – jednu po završenom upisu, a drugu najkasnije do završetka kursa.
 • Dokaze o izvršenoj uplati šaljete POSLE ZAVRŠENOG UPISA skenirane na mejl Konfucijevog instituta: konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

HSK I HSKK ISPITI:

ispit cena u evrima* sa uračunatim PDV-om od 20%
HSK 1 12€
HSK 2 18€
HSK 3 24€
HSK 4 30€
HSK 5 36€
HSK 6 48€
HSKK početni 12€
HSKK srednji 24€
HSKK viši 36€
*Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Podaci za uplatu:

 • Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to:
  • Žiro račun: 840-1712666-26
  • Br. modela: 97
  • Poziv na broj: 558004713
 • Kao svrhu uplate navesti: HSK ispit (navesti nivo)
 • Primalac je Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut
 • Uplata mora biti izvršena pre isteka roka za prijavu; po izvršenoj uplati, potvrda o plaćanju mora biti poslata na mejl konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs najkasnije do roka koji je naznačen u prijavi.
 • Ukoliko ime osobe koja uplaćuje i ime osobe koja polaže ispit nisu isti, kao svrhu uplate, pored naziva ispita, naznačiti ime osobe koja će polagati ispit (npr. Ispit HSK 1 – Petar Petrović).