Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Srpski direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Kancelarija za međunarodnu saradnju, Mezanin – M7
Dr Zorana Đinđića 2, 21102 Novi Sad

Radno vreme: ponedeljak – petak, 09:00 – 14:00
E-mail: konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, sedište Konfucijevog instituta

Čen Siju (CHEN XIU)

Kineski direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Kabinet P-18 (prizemlje)
Dr Zorana Đinđića 2, 21102 Novi Sad

Radno vreme: ponedeljak – petak, 09:00 – 15:00
E-mail: konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

Lokacija Konfucijevog Instituta