Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu organizuje polaganje međunarodno priznatih ispita iz poznavanja kineskog jezika – HSK i HSKK.

Testiranje se održava na Filozofskom fakultetu, osim ukoliko epidemiološka situacija ne zahteva drugačije. Pre svakog polaganja, proveriti kako je naznačeno u pozivu.

Uspešna prijava za polaganje HSK i HSKK ispita sastoji se iz tri koraka:

 1. Prijava na stranici http://www.chinesetest.cn/index.do, gde treba odabrati odgovarajući nivo ispita i popuniti obrazac do roka koji je naznačen u prijavi. Zakasnele prijave neće biti prihvaćene.
  • Oni koji prvi put polažu HSK ili HSKK ispit, moraju prvo da se registruju na pomenutom sajtu, navodeći svoje puno ime i prezime.
   • Prilikom registracije, važno je uneti mejl koji je važeći, jer ćete na taj mejl dobijati sva obaveštenja u vezi sa ispitom.
   • Takođe, obavezno je postavljanje fotografije u elektronskom formatu, koja bi trebalo da bude veličine za pasoš ili ličnu kartu, u za to predviđeno polje. Bez postavljanja slike, nećete moći da dobijete Admission ticket, odnosno da izađete na ispit.
 2. Izvršiti uplatu odgovarajućeg iznosa za nivo ispita koji polažete (prema cenovniku ispod) u dinarskoj protivvrednosti, na žiro račun Instituta pre isteka roka za prijavu a zatim potvrdu o uplati poslati na mejl konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs najkasnije do naznačenog roka.
  • ukoliko ime osobe koja uplaćuje i ime osobe koja polaže ispit nisu isti, u napomenu pored naziva ispita naznačiti ime osobe koja će polagati ispit (npr. Ispit HSK 1 – Petar Petrović)
 3. Tek kada su koraci 1 i 2 uspešno završeni – registracija na sajtu i poslata potvrdu o uplati na navedeni mejl do naznačenog roka – na sajtu na kojem ste se i prijavili biće naznačeno da je uplata izvršena – Vaša prijava na HSK i HSKK ispit smatraće se uspešnom

Kandidati su u obavezi da:

 1. Obave sve korake neophodne za uspešnu prijavu do roka naznačenog u samoj prijavi;
 2. Prate obaveštenja na sajtu Konfucijevog instituta UNS u vezi sa ispitom koji polažu;
 3. Ponesu dokumentaciju naznačenu u obaveštenju na sajtu;
 4. Na ispit se pojave na vreme (30 minuta pre početka ispita).

Ukoliko ne ispunite sve korake neophodne za uspešnu prijavu na ispit, na ispitu se pojavite bez neophodne dokumentacije, ili ne dođete na vreme – ne možemo Vam omogućiti izlazak na ispit, niti vratiti novac.

Takođe, Konfucijev institut UNS ne prebacuje novac na račun na drugih Instituta.

Cene HSK ispita u evrima (sa uračunatim PDV-om od 20%):

HSK 1: 12€
HSK 2: 18€
HSK 3: 24€
HSK 4: 30€
HSK 5: 36€
HSK 6: 48€

HSKK: 

HSKK početni : 12€
HSKK srednji: 24€
HSKK viši: 36€

Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to:

Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj: 558004713
Svrha uplate: HSK ispit (navesti nivo)
Primalac: Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut

Napomene:

 • Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • Prilikom prijavljivanja na sajtu chinesetest.cn treba voditi računa da se napiše puno ime i prezime.
 • Ponekad se dešava da sajt ne prihvata fotografiju; u tom slučaju, pokušajte da smanjite rezoluciju tj. veličinu fotografije ili pokušajte da postavite drugu fotografiju.
 • Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.