Project Description

Wang Liting Cheng Xiangmin
 • završene master studije na Univerzitetu u Pekingu
 • poseduje sertifikat CTCSO
 • telefon: 0616480941
 • e-mail: ohandreawong@gmail.com
 • profesor kineskog jezika i kulture čaja
 • diplomirala kulturu čaja na Univerzitetu ZAFU
 • kvalifikovani viši stručnjak za umetnost i procenu čaja
 • e-mail: xiangmincheng@qq.com
Lin Songying Kong Yujie
 • interesovanja kaligrafija i slikarstvo
 • u slobodno vreme bavi se fotografijom
 • e-mail: 754673528@qq.com
 • profesor kineskog jezika
 • predavala kineski jezik na Tajlandu i u Južnoj Koreji
 • e-mail: 471444437@qq.com
Ouyang Yan Wan Risheng
 • profesor kineskog jezika sa Univerziteta ZAFU
 • predaje kineski van Kine od 2006. godine
 • e-mail: zafuouyangyan@qq.com
 • završio studije iz lingvistike i primenjene lingvistike na Univerzitetu Sjamen
 • radi kao profesor kineskog jezika i tradicionalne kulture na Univerzitu ZAFU
 • e-mail:icteacher@163.com
 • telefon: 0613137968
Jin Feng Chen Shuwen
 • vanredni profesor na Univerzitetu ZAFU
 • interesovanja: nastava kineskog kao stranog jezika
 • trenutno je rukovodilac na projektu Centra za nastavu jezika i saradnju Ministarstva prosvete NR Kine
 • e-mail:fjin4844@gmail.com
 • diplomirala na Univerzitetu ZAFU, oblast kineski jezik i književnost
 • predaje kineski jezik i kaligrafiju
 • u slobodno vreme bavi se fotografijom
 • e-mail:chenshuwen0723@gmail.com
 • telefon: 0612281795
Su Hongwei
 • diplomirao na Univerzitetu ZAFU, oblast kultura čaja
 • predaje kineski jezik i kurseve kulture čaja
 • e-mail:963696844@qq.com