Konfucijev institut univerziteta u Novom Sadu organizuje polaganje međunarodno priznatog usmenog ispita iz kineskog jezika, skraćeno HSKK, koje će se održati 20. maja.

Na Konfucijevom institutu Univerziteta u Novom Sadu mogu se polagati početni i srednji HSKK nivo, a zainteresovani za polaganje ovih ispita treba da se registruju do 22. aprila na stranici: http://www.chinesetest.cn/goliuchengtu.do
i da do navedenog datuma dostave lektorkama Konfucijevog instituta potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa.

• Cene ispita po nivoima su sledeće:
Početni: 10 evra
Srednji: 20 evra

• Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate:
Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj: 558004713
Za svrhu uplate: HSKK ispit
Za primaoca navesti Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut