Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu i ove godine organizuje polaganje svih šest nivoa HSK ispita, koje će se održati 22. aprila. Zainteresovani za polaganje ovog ispita treba da se registruju do 24. marta na stranici:
http://www.chinesetest.cn/goliuchengtu.do i do navedenog datuma donesu lektorkama Konfucijevog instituta potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa.

• Cene ispita po nivoima su seledeće:
HSK 6: 40€
HSK 5: 30€
HSK 4: 25€
HSK 3: 20€
HSK 2: 15€
HSK 1: 10€
• Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to u dinarskoj protivvrednosti:
Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj: 558004713
Za svrhu uplate: HSK ispit
Za primaoca navesti Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut
• Napomene:
Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate。