Raspored časova za prolećni semestar 2018.

  Raspored časova za kurseve kineskog jezika i kulturnih aktivnosti koji se odvijaju u zgradi Filozofskog [...]

Raspored časova za kurseve kineskog jezika i kulturnih aktivnosti

Raspored časova za kurseve kineskog jezika i kulturnih aktivnosti koji se odvijaju u zgradi Filozofskog fakulteta [...]

Kursevi kineskog jezika

Početni kineski A1: Polaznici ovog kursa, po završenom programu, mogu da razumeju i da se služe [...]

Kultura čaja

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa osnovama razvoja kulture čaja u Kini, njenim širenjem u [...]

Taichi

Taichi je tradicionalna kineska borilačka veština, koju karakterišu lagani i graciozni pokreti.  On jača imunitet, poboljšava [...]

Kineska kaligrafija

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa kineskom kaligrafijom, karakteristikama Kaishu ispisa, kopiraće jednostavna kaligrafska [...]

Kinesko slikarstvo

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa osnovnim elementima kineskog slikarstva i njegovim karakteristikama, naučiće da [...]

Umetnost rezanja papira

Ovaj kurs polaznicima nudi upoznavanje sa umetnošću rezanja papira, njenim značajem u kineskoj kulturi, učenje jednostavnijih [...]

Umetnost kineskih čvorova

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa poreklom i istorijom razvoja umetnosti kineskih čvorova, njenim [...]

Kineski ples

U Kini ima 56 etničkih grupa, i svaka manjina ima svoj foklor, koji  odražava različitu kulturu [...]