Centar za nastavu jezika i saradnju Ministarstva obrazovanja NR Kine, boreći se protiv pandemije COVID-19, uspostavio je onlajn stipendiju „International Chinese Language Teachers”, pružajući polaznicima iz inostranstva mogućnost da nastave da uče kineski.

Trenutno je otvorena prijava za onlajn program koji počinje na jesen 2022. godine.

USLOVI

Svi kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • ne smeju biti državljani NR Kine,
  • moraju biti dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja, dobrog akademskog uspeha i uzornog vladanja,
  • moraju biti zainteresovani za kineski jezik i kulturu,
  • moraju da poseduju izveštaj sa HSK ispita (HSK report) – potvrda da su u poslednje dve godine izašli na HSK ispit, ne mora biti položen ispit.

STIPENDIJA

Stipendija pokriva školarinu za čitav semestar (septembar 2022 – januar 2023. godine), kao i troškove naknade za polaganje HSK i HSKK ispita.

Stipendisti su u obavezi da popune onlajn registraciju u predviđenom periodu, krenu da pohađaju onlajn nastavu prema rasporedu univerziteta ZAFU, i izađu na polaganje HSK i HSKK ispita.

PRIJAVA I NEOPHODNA DOKUMENTA

Svi kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Skeniranu prvu stranu pasoša,
  • Skeniran izveštaj sa HSK polaganja (potvrda da su u poslednje dve godine izašli na HSK ispit, ne mora biti položen ispit),
  • Pismo preporuke*.

Prijava se podnosi putem mejla, slanjem neophodne dokumentacije, na: ciszafu@163.com

Nakon podnošenja prijave, prijavljeni kandidati su u obavezi da prate kako prijava napreduje, te budu dostupni putem mejla ukoliko bude neophodno.

Rok za prijavu je 4. maj 2022. godine, po pekinškom vremenu (GMT+8).

*Pismo preporuke: javiti se nastavnici Lin Songying putem mejla (754673528@qq.com) i dostaviti sledeće podatke: puno ime, pol, broj pasoša, nacionalnost, nivo i rezultat HSK ispita; za učenike/studente – u kojoj ste školi, period pohađanja nastave u Konfucijevom institutu UNS – ukoliko ste slušali nastavu kod nas.

Kontakt informacije:

Tel: +86-571-63926893
Mejl: CISZAFU@163.com
Adresa: Office for International Students, Zhejiang A&F University, 666# Wusu Ave., Lin’an, Hangzhou, Zhejiang Province, 311300, P.R.C.
Sajt: cis.chinese.cn