Centar za nastavu jezika i saradnju Ministarstva obrazovanja NR Kine, boreći se protiv pandemije COVID-19, uspostavio je onlajn stipendiju „International Chinese Language Teachers”, pružajući polaznicima iz inostranstva mogućnost da nastave da uče kineski.

Trenutno je otvorena prijava za onlajn program u letnjem semestru 2022. godine.

USLOVI

Svi kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • ne smeju biti državljani NR Kine,
  • moraju biti dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja, dobrog akademskog uspeha i uzornog vladanja,
  • moraju biti zainteresovani za kineski jezik i kulturu,
  • moraju da poseduju izveštaj sa HSK ispita (HSK report) – potvrda da su u poslednje dve godine izašli na HSK ispit, ne mora biti položen ispit.

STIPENDIJA

Stipendija pokriva školarinu za čitav semestar (mart – jul 2022. godine), kao i troškove naknade za polaganje HSK i HSKK ispita.

Stipendisti su u obavezi da popune onlajn registraciju u predviđenom periodu, krenu da pohađaju onlajn nastavu prema rasporedu univerziteta ZAFU, i izađu na polaganje HSK i HSKK ispita.

PRIJAVA I NEOPHODNA DOKUMENTA

Svi kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Skeniranu prvu stranu pasoša,
  • Skeniran izveštaj sa HSK polaganja (potvrda da su u poslednje dve godine izašli na HSK ispit, ne mora biti položen ispit),
  • Pismo preporuke*.

Prijava se podnosi putem mejla, slanjem neophodne dokumentacije, na: ciszafu@163.com

Nakon podnošenja prijave, prijavljeni kandidati su u obavezi da prate kako prijava napreduje, te budu dostupni putem mejla ukoliko bude neophodno.

Rok za prijavu je 15. novembar 2021. godine, po pekinškom vremenu (GMT+8).

*Pismo preporuke: javiti se nastavnici Lin Songying putem mejla (754673528@qq.com) i dostaviti sledeće podatke: puno ime, pol, broj pasoša, nacionalnost, nivo i rezultat HSK ispita, za učenike/studente – u kojoj ste školi, period pohađanja nastave u Konfucijevom institutu UNS – ukoliko ste slušali nastavu kod nas.

Kontakt informacije:

Tel: +86-571-63926893
Mejl: ciszafu@163,com
adresa: Office for International Students, Zhejiang A&F University, 666# Wusu Ave., Lin’an, Hangzhou, Zhejiang Province, 311300, P.R.C.