U Kini ima 56 etničkih grupa, i svaka manjina ima svoj foklor, koji  odražava različitu kulturu i život ovih naroda. Na ovom kursu će polaznici imati priliku da se upoznaju sa različitim plesovima: plesom sa lepezom Han narodnosti, tradicionalnim plesom narodnosti Sinđijanga (Sinkijanga), mongolskim tradicionalnim plesom, tibetanskim  ali i mnogim drugim. Muzika, uz koju se plešu ovi plesovi, je različita i svaka  ima svoju osobenost. Pokreti su graciozni i uvode vas u jedan novi i drugačiji svet plesa.

Kurs traje 10 nedelja uz 2 školska časa u bloku jednom nedeljno.