Napomene pred polaganje:

Pri ulasku i u zgradi fakulteta obavezno je nošenje maski, tako da maska prekriva usta, nos i bradu. U zgradi Fakulteta, kao i učionicama, obavezno je poštovanje preporuka o držanju distance između kandidata.

Na ulazu u zgradu, neophodno je merenje temperature, kao i dezinfekcija ruku.

Kandidati koji polažu HSK ispit na polaganje moraju poneti:

  1. lični dokument na osnovu kojeg su se prijavili (lična karta ili pasoš),
  2. Prijavni list (Admission ticket),
  3. ISKLJUČIVO 2B olovku (odgovori popunjeni drugom olovkom neće biti priznati) i gumicu.

Sve odgovore kandidati su dužni da pišu na Obrazac za odgovore i to 2B olovkom.

Kandidati koji ne ponesu lični dokument ili Prijavni list (Admission ticket), neće moći polagati test i neće im biti vraćene pare.

Imate mogućnost da odštampate Prijavni list (Admission ticket) na kineskom ili na engleskom jeziku.

Kandidati su raspoređeni po učionicama prema HSK nivoima koje polažu, a vreme i mesto polaganja navedeno je u Prijavnom listu (Admission ticket).

Kandidati su u obavezi da na testiranje dođu 30 minuta ranije; budući da je prvi deo testiranja slušanje teksta, nije dozvoljeno kašnjenje.
Kandidati koji zakasne na ovaj deo testa, neće moći da uđu dok se slušanje ne završi, i neće moći da naknadno urade taj deo testa.

Kandidati koji zakasne na drugi deo testa (razumevanje teksta) neće moći da uđu da rade test.

Po ulasku u učionicu, nije dozvoljeno napuštanje iste dok se ne završi deo slušanja testa.

Kandidati koji polažu test će imati određeno mesto u učionici, i neće moći da biraju gde žele da sede.

Rezultati testa će biti objavljeni mesec dana po održavanju. O načinu i vremenu dobijanja sertifikata, možete se informisati 45 dana po održavanju testa.

Kandidati su dužni da poštuju navedena pravila testiranja, slušaju uputstva dežurnih profesora. U slučaju nepoštavanja pravila, pokušaja varanja i prepisivanja, rezultati testa će biti poništeni.

Mobilni telefon mora biti isključen za vreme testiranja.

U učionicu nije dozvoljeno uneti kamere, rečnike, mp3 plejere, mobilne telefone, kompjutere, sveske, udžbenike i slične predmete, kao ni predmete od posebne vrednosti, jer u slučaju nestanka ne snosimo odgovornost.

NAPOMENA:
Ukoliko imate problema sa pronalaženjem Vašeg Prijavnog lista (Admission ticket), potrebno je da preduzmete sledeće korake:

KORAK 1:

KORAK 2:


Kandidati su raspoređeni po učionicama prema HSK nivoima koje polažu i to na sledeći način:

HSK 1

HSK 2

HSK 3

HSK 4

HSK 5

13:00 – 14:30h

8:30 – 10:00h

13:00 – 15:00h

8:30 – 11:00h

13:00 – 16:00h

učionica 101

učionica M3

učionica 102

učionica 101

učionica M3