Filozofski fakultet i Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu sa velikim zadovoljstvom obaveštavaju sve zainteresovane sugrađane da će na Filozofskom fakultetu uskoro početi novi ciklus kurseva kineskog jezika od A1 do B2 nivoa i besplatnog kursa iz kulture čaja.

Nastava će se i u ovom semestru održavati online, ukoliko ne bude javljeno drugačije.

A1 nivo     4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja – 10.000 RSD
A2 nivo     
4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja – 10.000 RSD
B1 nivo     4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja – 11.000 RSD
B2 nivo4 školska časa nedeljno u trajanju od 15 nedelja – 11.000 RSD
Kultura čaja2 školska časa nedelju u trajanju od 10 nedeljabesplatno

Napomene: Program nastave za nivoe A1 – B2 izvodi se po nacionalnom standardizovanom testu HSK, kojim se određuje nivo znanja kineskog jezika nematernjih govornika.

Studenti na Univerzitetu u Novom Sadu imaju popust od 20% na ukupne troškove.

Svi bivši polaznici kineskog jezika imaju popust od 20% na ukupne troškove.

Zaposleni na Univerzitetu u Novom Sadu imaju popust od 50% na ukupne troškove.

Jedan student ili zaposleni ima pravo na samo jedan od navedenih popusta.

Jedan školski čas označava trajanje časa od 45 minuta.

Minimalni broj polaznika za sve kurseve je 10.

Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to:

Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj: 558004713

Kao svrhu uplate navesti: Za kurs kineskog jezika 
Primalac je Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut

Iznose možete uplatiti u četiri mesečne rate.

Dokaze o izvršenoj uplati šaljete POSLE ZAVRŠENOG UPISA skenirane na mejl Konfucijevog instituta: konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

Na kurseve se mogu prijaviti svi zainteresovani slanjem popunjenog obrasca prijave (obrazac za prijavu možete preuzeti OVDE) na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs:

za kurseve jezika do 15. septembra 2021. godine,
za kurs kulture čaja do 24. septembra 2021. godine.

Nastava za sve kurseve počinje po završetku obrade prijava i formiranja rasporeda.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu javiti na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs ili na telefon 450-289.

OPIS KURSEVA

Početni kineski A1:

Ovaj kurs namenjen je početnicima i traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat je na savladavanju pravilnog izgovora, tonova, osnovnih poteza kineskih karaktera i osnovne komunikacije, uz kraći osvrt na pravila građenja rečenice. Pored toga, pominju se i osnovna pravila građenja rečenica, te neke zanimljivosti o kineskoj kulturi. Po završenom kursu, polaznici će savladati vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo ispita HSK.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 15. septembar 2021.

Početni kineski A2:

Ovaj kurs traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Na kursu se obrađuju vokabular od oko 300 reči, sa osnovama kineske gramatike, pri čemu je akcenat na savladavanju pravilnog izgovora i svakodnevne komunikacije na kineskom. Po završenom kursu, polaznici će dobro vladati osnovama kineskog jezika, i moći će da izraze mišljenje o svakodnevnim situacijama. Polaznici će savladati 300 najčešće korišćenih reči u kineskom, te moći da polože ispit HSK 2.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 15. septembar 2021.

Početni kineski B1:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski dva semestra, i traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Na ovom nivou, polaznici će unaprediti svoje sposobnosti čitanja, pisanja, govora, slušanja i razumevanja kineskog jezika, sa posebnim akcentom na pisanju i čitanju kineskih karaktera. Polaznici će biti u prilici da se bolje upoznaju sa kineskom kulturom kroz pesme, kinesku hranu, kineske filmove i kinesku poeziju. Po završetku ovog kursa, polaznici će ovladati vokabularom sa oko 600 reči i moći da polažu ispit HSK 3.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 15. septembar 2021.

Kineski B2:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski tri semestra i ovladali osnovnim jezičkim veštinama (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). Kurs traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat kursa je na savladavanju kineskih karaktera, njihovom čitanju i pisanju. Radi se i na savladavanju osnova kineske gramatike, ali i boljem upoznavanje kineske kulture. Na kraju kursa, polaznici će savladati sa oko 1200 reči, moći da razgovaraju na kineskom jeziku o većem broju tema, te će moći da polažu ispit HSK 4. Ovo je nivo koji može da zadovolji i prohteve polaznika zainteresovanih za kinesku književnost i kulturu.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 15. septembar 2021.

Kultura čaja:

Ovaj kurs traje 10 nedelja (2 časa nedeljno). Polaznici ovog kursa se neće upoznati samo sa kulturom čaja, koja se odnosi na njegovu istoriju, običaje, ceremoniju čaja, književnost i dobrobiti od konzumiranja čaja, već će biti u prilici da uživaju u ukusima različitih čajeva i naučiti da ih prepoznaju (ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala održavanje kurseva u zgradi Fakulteta). Na kraju kursa, polaznici će moći da izvedu jednostavniju ceremoniju čaja i naučiće kako se pripremaju kineski čajevi.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 24. septembar 2021.

Termini održavanja svih kurseva će biti objavljeni kada se završe prijave i formiraju grupe i raspored.