Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo sve zainteresovane da će od 1. oktobra 2018. godine na Filozofskom fakultetu početi fakultativni kursevi kineskog jezika i promotivni kursevi kineskih kulturnih aktivnosti.

Kurseve će držati profesori koji su izvorni govornici.

Nastava se izvodi u malim grupama, a održava se radnim danima u poslepodnevnim i večernjim terminima.

Kursevi kineskog jezika se održavaju dva puta nedeljno po dva časa (jedan čas traje 45 minuta) u trajanju od četrnaest nedelja.

Po završenim kursevima jezika, polaznici polažu ispit i dobijaju sertifikat Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu.

Na kurseve se možete prijaviti slanjem popunjenog obrasca prijave do 27. septembra na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs.

Ovde možete preuzeti Obrazac za prijavu. Obrazac za kurseve jezika i kulturnih aktivnosti je isti.

Ovde možete preuzeti CENOVNIK KURSEVA KINESKOG JEZIKA 2018.

Za sve dodatne informacije obratite se na konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu

OPIS KURSEVA

Početni kineski A1:

Ovaj kurs je namenjen početnicima i traje 14 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat je na savladavanju pravilnog izgovora, tonova, osnovnih poteza kineskih karaktera i osnovne komunikacije, uz kraći osvrt na pravila građenja rečenice. Po završenom programu, polaznici će savladati vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo HSK ispita.

Početni kineski A2:

Ovaj kurs traje 14 nedelja (4 časa nedeljno). Planirano je da se obradi vokabular od oko 300 reči sa osnovama kineske gramatike, pri čemu je akcenat na savladavanju pravilnog izgovora i svakodnevne komunikacije na kineskom. Po završenom programu ovog kursa polaznici mogu da vode jednostavniju komunikaciju na kineskom jeziku, da savladaju oko 300 reči, potrebnih za polaganje drugog nivoa HSK ispita.

Kineski B1:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski već dva semestra. Traje 14 nedelja (4 časa nedeljno). Na ovom nivou, polaznici će napredovati u čitanju, pisanju, govoru, slušanju i razumevanju kineskog jezika, sa posebnim akcentom na pisanju i čitanju kineskih karaktera. Polaznici će biti u prilici da se bolje upoznaju sa kineskom kulturom kroz pesme, kinesku hranu, kineske filmove i kinesku poeziju. Po završetku ovog kursa, polaznici će ovladati vokabularom sa oko 600 reči i biće u mogućnosti da polažu ispit HSK3.

Kineski B2:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski tri semestra i ovladali osnovnim jezičkim veštinama (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). Kurs traje 14 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat kursa je na savladavanju kineskih karaktera, njihovom čitanju i pisanju. Radi se i na savladavanju osnova kineske gramatike, ali i boljem upoznavanje kineske kulture. Na ovom nivou polaznici vladaju sa oko 1200 reči i mogu da komuniciraju na kineskom jeziku o većem broju tema i u mogućnosti su da polažu ispit HSK 4, nivo koji može da zadovoljavi i prohteve polaznika zainteresovanih za kinesku književnost i kulturu.

Kineski C1:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski četri semestra i imaju srednji nivo poznavanja kineskog i njegovih osnovnih veština (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). Kurs traje 14 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat kursa je na savladavanju kineskih karaktera, čitanju i pisanju. Radi se i na savladavanju osnova kineske gramatike, ali i boljem upoznavanje kineske kulture. Na ovom nivou polaznici će moći da savladaju oko 2500 reči i moći će da komuniciraju tečno na kineskom jeziku o većini tema i u mogućnosti će biti da polažu ispit HSK 5, ali i ovladaju veštinom pisanja na kineskom jeziku.

KURSEVI KULTURNIH AKTIVNOSTI

Kineska kaligrafija i kinesko slikarstvo

Ovaj kurs traje 10 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu polaznici će se moći upoznati sa nastankom i razvojem kineskih karaktera i saznati više o kineskim stilovima pisanja iz različitih istorijskih perioda. Takođe će imati priliku da nauče da slikaju šljivin cvet, orhideju, bambus  i hrizantemu, četiri biljke poznatije u kineskoj kulturi kao “četiri džentlemena”. Svi polaznici će imati priliku da slobodnim stilom slikaju mastilom i stvaraju svoja umetnička dela.

Kultura čaja

Ovaj kurs traje 10 nedelja (2 časa nedeljno). Polaznici ovog kursa se neće upoznati samo sa kulturom čaja, koja se odnosi na njegovu istoriju, običaje, ceremoniju čaja, književnost i dobrobiti od konzumiranja čaja, već će biti u prilici da uživaju u ukusima različitih čajeva i naučiti da ih prepoznaju. Na kraju kursa, polaznici će moći da izvedu jednostavniju ceremoniju čaja i naučiće kako se pripremaju kineski čajevi.

 

Umetnost kineskih čvorova i rezanog papira

Ovaj kurs traje 8 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu polaznici će naučiti da od običnog parčeta papira, makaza i skalpela stvaraju mala raznobojna umetnička dela. Takođe će moći da savladaju osnove kineskog čvora i naučiti da prave različite kineske čvorove, kao što su “sreća”, “leptir” i drugi, i od njih naprave poklončiće za svoje najbliže.

 

Taiči

Ovaj kurs je namenjen ljubiteljima taičija svih generacija, bez obzira da li su početnici ili imaju prethodnog znanja. Ovladaće se osnovama taiči pokreta, sa ciljem jačanja imuniteta, poboljšanja ravnoteže i koordinacije pokreta, ali I snage mišića. Ovaj kurs će trajati 10 nedelja (2 časa nedeljno).

 

Kineski šah  i mađijang

Ovaj kurs traje 8 nedelja (2 časa nedeljno) i polaznici će učeći kineski šah i mađijang moći da se bolje upoznaju sa tradicionalnim kineskim načinom zabave i kineskom kulturom. Kineski šah je stratetška igra za dva igrača, dok je mađijang namenjena za četiri igrača. Posle usvajanja osnova ovih igara, polaznici će se međusobno takmičiti u kineskom šahu i uživati u čarima mađijanga.