Raspored časova za kurseve kineskog jezika i kulturnih aktivnosti koji se odvijaju u zgradi Filozofskog fakulteta a koji su namenjeni građanstvu.

Časovi kineskog jezika u ovom semestru počinju 27. februara 2018.

Časovi kulturnih aktivnosti u ovom semestru počinju  5. marta 2018.

 

Nastavnik ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota
Gao Shanshan Kineski jezik C1

19:30-21:00

učionica M3

 

Tai Chi

15:00-16:30 

Ispred učionice M3  

Kineski jezik B1

19:30-21:00 

Učionica M3

 

Kineski jezik B2

19:30-21:00

učionica M3

Kineski jezik B1

19:30-21:00

Učionica M3

Kineski jezik B2

17:30-19:00

Učionica M3

 

 Kineski jezik C1

19:30-21:00

Učionica M3

 
Feng Jin

 

          Priprema za HSK 4

10:00-11:30

Učionica M3

Priprema za HSK 3

11:40-13:10

Učionica M3

Lai Lin Kineska kaligrafija I slikarstvo

15:00-16:30 

Učionica M3  

         
Wang Xiaoling Kineski jezik A2

17:45-19:15

Učionica M3

Kultura kineskog čaja

15:30-17:00   

Učionica M3

Kineski jezik A2

17:45-19:15

Učionica M3

     
Zhou Shiguang Umetnost rezanja papira I kineskih čvorova

 18:00-19:30 

Učionica P9    

         
Peng Xiaoshan     Tradicionalno kinesko baštovanstvo

15:00-16:30  

Učionica M3

     
Yang Yinuo Kineski jezik A1

17:30-19:00

Učionica M3

   Kineski jezik A1

17:30-19:00

Učionica M3