Sedmo predavanje u okviru ciklusa “Otkrijmo Kinu!”

Za kraj programa povodom obeležavanja Kineske nove godine, Filozofski fakultet i Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu pripremili su izložbu fotografija “Kina – put jedne emocije” autorki Doroteje Klačar i doc. dr Bojane Pavlović, kao i predavanje pod nazivom “Konfucijanstvo i obrazovanje u Kini” koje će održati doc. dr Bojana Pavlović. Izložbu će otvoriti dekan Filozofskog fakulteta i srpski direktor Konfucijevog instituta, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš. Izložba će se održati u holu Filozofskog fakulteta, a otvaranje je zakazano za četvrtak, 25.2.2016. godine u 12 časova, a odmah nakon otvaranja sledi predavanje u 12.30 časova u Svečanoj sali Fakulteta (114).

Izložba fotografija “Kina – put jedne emocije” je priča o pronalaženju emocije, koju su u Kini, na istovetan način, otkrile jedna profesorka i nekoliko godina kasnije, njena studentkinja.

Doc. dr Bojana Pavlović

U okviru predavanja “Konfucijanstvo i obrazovanje u Kini” doc. dr Bojana Pavlović govoriće o obrazovanju kao jednom od temeljnih stubova kineske kulture i o njegovoj izuzetnoj važnosti kineskoj tradiciji. U prilog tome govore uspesi kineske dece (kao i dece kineskih imigranata širom sveta) u školi, te na mnogobrojnim takmičenjima. Taj uspeh zasnovan je na odnosu učitelja i učenika, odnosu porodice (pre svega roditelja) prema uspehu koje dete pokazuje u školi, kao i dugim satima koje kineska djeca provode u školi, na dodatnim časovima, te pri izradi domaćih zadataka. Predavanje će govoriti na koji način ova tri faktora utiču na uspeh kineske dece u školi, a time i kasnije, u životu.

Doc. dr Bojana Pavlović diplomirala je 2004. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za kineski jezik i književnost. Na Filološkom fakultetu Nanđing Šifan univerziteta 2004. godine upisala je postdiplomske studije iz kineskog jezika i lingvistike, i magistrirala 2007. godine, sa temom Poređenje predloga u kineskom i srpskom jeziku. Na istom univerzitetu upisala je doktorske studije iz klasične kineske filologije i doktorirala sa temom Predlozi u kineskom jeziku od dinastije Ming. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Katedri za kineski i engleski jezik i književnosti, gde je izabrana u zvanje docenta 2012. godine. Magistarske i doktorske studije završila je kao stipendista Veća za stipendije Ministarstva obrazovanja NR Kine.

Doroteja Klačar

Doroteja Klačar je studentkinja kineskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pored fotografije, bavi se i slikanjem na staklu, ali i gljivarstvom. Tokom jednogodišnjeg studijskog boravka u Kini, pobedila je na takmičenju stranih studenata u kineskom jeziku.

 

Isidora Gordić