Početni kineski A1:

Polaznici ovog kursa, po završenom programu, mogu da razumeju i da se služe jednostavnim konstrukcijama, savladaju vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo HSK ispita, a koje polaznicima omogućavaju da kažu osnovne stvari o sebi.

Početni kineski A2:

Po završenom programu ovog kursa polaznici mogu da vode jednostavniju komunikaciju na kineskom jeziku, da vladaju sa oko 300 reči, potrebnih za polaganje drugog nivoa HSK ispita.

Početni kineski B1:

Na ovom nivou, polaznici će naučiti da se služe sa oko 600 reči potrebnih za osnovnu komunikaciju u Kini i biće u mogućnosti da polažu ispit HSK3.

Početni kineski B2:

Na ovom nivou polaznici vladaju sa oko 1200 reči i mogu da komuniciraju na kineskom jeziku o većem broju tema i u mogućnosti su da polažu ispit HSK 4.