Kursevi kineskog jezika

Početni kineski A1: Polaznici ovog kursa, po završenom programu, mogu da razumeju i da se služe jednostavnim konstrukcijama, savladaju vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo HSK ispita, a koje polaznicima omogućavaju da kažu osnovne stvari o sebi. Početni kineski A2: Po završenom programu ovog kursa polaznici mogu da vode [...]

Kultura čaja

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa osnovama razvoja kulture čaja u Kini, njenim širenjem u svetu, vrstama čajeva i priborom za čaj, načinima priprema različitih vrsta čajeva i biće u mogićnosti da savladaju osnove pripreme i služenja oolong čaja u Yixing čajniku. Kurs se održava u obliku 2 školska časa u bloku nedeljno u [...]

Taichi

Taichi je tradicionalna kineska borilačka veština, koju karakterišu lagani i graciozni pokreti.  On jača imunitet, poboljšava ravnotežu i koordinaciju, izgrađuje snagu mišića i povećava protok životne energije qi. Stil koji ćete vežbati kod nas jesu osnovni pokreti Yang stila-24 forme. Kurs traje deset nedelja sa dva školska časa nedeljno.    

Kineska kaligrafija

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa kineskom kaligrafijom, karakteristikama Kaishu ispisa, kopiraće jednostavna kaligrafska dela i savladavati osnove Kaishu ispisa. Kurs traje 10 nedelja uz 1 školski čas nedeljno.

Kinesko slikarstvo

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa osnovnim elementima kineskog slikarstva i njegovim karakteristikama, naučiće da pravilno koriste četkice i osnovne tehnike slikanja najčešćih motiva „ptice i cveće“ (huaniao) i pejzaži (shanshui). Kurs traje 10 nedelja uz 1 školski čas nedeljno.

Umetnost rezanja papira

Ovaj kurs polaznicima nudi upoznavanje sa umetnošću rezanja papira, njenim značajem u kineskoj kulturi, učenje jednostavnijih formi rezanja papira i pravljenja dekoracija u obliku kineskih karaktera za sreću, kineskog zodijaka i slično. Kurs traje 10 nedelja uz 1 školski čas nedeljno.

Umetnost kineskih čvorova

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa poreklom i istorijom razvoja umetnosti kineskih čvorova, njenim značajem u kineskoj kulturi, biće u mogućnosti da savladaju osnove veza kineskog čvora i prave jednostavnije čvorove kao što su kod narukvica, minđuša i drugih ukrasa. Kurs traje 10 nedelja uz 1 školski čas nedeljno.

Kineski ples

U Kini ima 56 etničkih grupa, i svaka manjina ima svoj foklor, koji  odražava različitu kulturu i život ovih naroda. Na ovom kursu će polaznici imati priliku da se upoznaju sa različitim plesovima: plesom sa lepezom Han narodnosti, tradicionalnim plesom narodnosti Sinđijanga (Sinkijanga), mongolskim tradicionalnim plesom, tibetanskim  ali i mnogim drugim. Muzika, uz koju se [...]